PAKET MATA KULIAH

KURIKULUM DAN MATA KULIAH:

SEMESTER 1
NO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1 MPK 101 Pancasila & Kewarganegaraan 2
2 MPK 110 Metode Studi Islam 3
3 MPK 103 Bahasa Inggris 1 2
4 MPK 106 Bahasa Arab 1 2
5 MPK 102 Bahasa Indonesia 2
6 MPK 109 Ilmu Budaya Dasar / ISBD 2
7 MPK 111 Filsafat Umum 2
8 IQT 301 Ulumul Qur’an 1 2
9 IQT 304 Ulumul Hadis 1 2
10 MKQ 201 Tahfidzul Qur’an 1 2

JUMLAH 21

SEMESTER 2
NO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1 MPK 104 Bahasa Inggris 2 2
2 MPK 107 Bahasa Arab 2 2
3 FSH 305 Sejarah Peradaban Islam 2
4 MPK 112 Akhlaq/ Tasawuf 2
5 FSH 302 Ushul Fiqih 2
6 IQT 302 Ulumul Qur’an 2 2
7 IQT 305 Ulumul Hadis 2 2
8 IQT 306 Ilmu Tafsir 2
9 IQT 333 Sosiologi Agama 2
10 FSH 304 Filsafat Hukum Islam 2
11 MKQ 202 Tahfidzul Qur’an 2 2
12 MKQ 208 Ilmu Nagham 2
JUMLAH 24

SEMESTER 3
NO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1 MPK 105 Bahasa Inggris 3 2
2 MPK 108 Bahasa Arab 3 2
3 MPK 113 Ilmu Kalam 2
4 IQT 303 Ulumul Qur’an 3 2
5 IQT 314 Tafsir 1 (Aqidah) 2
6 IQT 318 Hadis 1 (Aqidah) 2
7 IQT 332 Filsafat Islam 2
8 FSH 301 Fiqih Ibadah 2
9 MKQ 203 Tahfidzul Qur’an 3 2
10 MKQ 206 Al-Qur’an dan Sains 2
11 MKQ 207 Ilmu Qira’at 1 (Qira’at Sab’ah) 2

JUMLAH 22

SEMESTER 4
NO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1 IQT 307 Qowaidut Tafsir 2
2 IQT 308 Madzahibut Tafsir 2
3 IQT 312 Ilmu Qira’at 2 2
4 IQT 315 Tafsir 2 (Ibadah) 2
5 IQT 319 Hadis 2 (Ibadah) 2
6 IQT 322 Takhrijul Hadis 2
7 IQT 336 Balaghatul Qur’an 2
8 FSH 303 Qowaid Fiqhiyah 2
9 MKQ 204 Tahfidzul Qur’an 4 2
10 MKQ 205 Studi Aswaja 2
11 MKQ 209 Studi Pesantren 2

JUMLAH 22

SEMESTER 5
NO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1 IQT 309 Manhaj al-Mufassirin 2
2 IQT 310 Ilmu Ma’anil Qur’an 2
3 IQT 316 Tafsir 3 (Muamalah) 2
4 IQT 320 Hadis 3 (Muamalah) 2
5 IQT 321 Tahqiqul Hadis 2
6 IQT 327 Tafsir Analitik 1 (Klasik) 2
7 IQT 331 Filsafat Ilmu 2
8 IQT 337 Ilmu Logika (Mantiq) 2
9 IQT 341 I’jaz Al-Qur’an 2
10 IQT 342 Living Qur’an 2
11 IQT 344 Sirah Nabawiyah 2

JUMLAH 22

SEMESTER 6
NO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1 IQT 313 Ilmu Rasm Utsmani 2
2 IQT 323 Hermeneutika Al-Qur’an 2
3 IQT 328 Tafsir Analitik 2 (Modern) 2
4 IQT 329 Ilmu Linguistik & Filologi 2
5 IQT 330 Filsafat Bahasa 2
6 IQT 334 Antropologi Al-Qur’an 2
7 IQT 335 Tafsir Indonesia 2
8 IQT 338 Tafsir Muqaran 2
9 IQT 339 Studi Al-Qur’an Kontemporer 2
10 IQT 340 Metodologi Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir 3

JUMLAH 21

SEMESTER 7
NO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1 IQT 324 Kajian Orientalis atas Al-Qur’an 2
2 IQT 325 Pemikiran Hadis Orientalis 2
3 IQT 326 Oksidentalisme 2
4 IQT 343 Ad Dakhil Fi Tafsir 2
5 FSH 306 Enterpreneurship 2

JUMLAH 10

SEMESTER 8
NO. KODE MK MATA KULIAH SKS
1 IQT 401 Praktikum Prodi (PPL) 2
2 IQT 402 Praktikum Fakultas (SPL) 2
3 IQT 403 Skripsi 6
4 MBB 501 Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) 4

JUMLAH 14

Jumlah Total SKS : 156

STRUKTUR MATA KULIAH:

NO KODE MK MATA KULIAH SKS

A Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
1 MPK 101 Pancasila & Kewarganegaraan 2
2 MPK 102 Bahasa Indonesia 2
3 MPK 103 Bahasa Inggris 1 (Speaking and Listening) 2
4 MPK 104 Bahasa Inggris 2 (Reading Comprehension) 2
5 MPK 105 Bahasa Inggris 3 (Writing Skill) 2
6 MPK 106 Bahasa Arab 1 (al-Muhaddatsah wal Istima’)) 2
7 MPK 107 Bahasa Arab 2 (al-Muthala’ah) 2
8 MPK 108 Bahasa Arab 3 (Manhaj al-Buhuts) 2
9 MPK 109 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar/ ISBD 2
10 MPK 110 Metode Studi Islam 3
11 MPK 111 Filsafat Umum 2
12 MPK 112 Akhlaq dan Tasawuf 2
13 MPK 113 Ilmu Kalam 2
14 MKQ 201 Tahfidzul Qur’an 1 2
15 MKQ 202 Tahfidzul Qur’an 2 2
16 MKQ 203 Tahfidzul Qur’an 3 2
17 MKQ 204 Tahfidzul Qur’an 4 2
18 MKQ 205 Studi Aswaja 2
19 MKQ 206 Al-Qur’an dan Sains 2
20 MKQ 207 Ilmu Qira’at 1 (Qira’at Sab’ah) 2
21 MKQ 208 Ilmu Nagham 2
22 MKQ 209 Studi Pesantren 2
45

NO KODE MK MATA KULIAH SKS

B Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
23 IQT 301 Ulumul Qur’an 1 2
24 IQT 302 Ulumul Qur’an 2 2
25 IQT 303 Ulumul Qur’an 3 2
26 IQT 304 Ulumul Hadis 1 2
27 IQT 305 Ulumul Hadis 2 2
28 IQT 306 Ilmu Tafsir 2
29 IQT 307 Qowaidut Tafsir 2
30 IQT 308 Madzahibut Tafsir 2
31 IQT 309 Manhaj al-Mufassirin 2
32 IQT 310 Ilmu Ma’anil Qur’an 2
33 IQT 311 Asbabul Khatha’ fi Tafsir ** 2
34 IQT 312 Ilmu Qira’at 2 2
35 IQT 313 Ilmu Rasm Usmani 2
36 IQT 314 Tafsir 1 (Akidah) 2
37 IQT 315 Tafsir 2 (Ibadah) 2
38 IQT 316 Tafsir 3 (Muamalah) 2
39 IQT 317 Tafsir Ahkam (Maudhu’i)** 2
40 IQT 318 Hadis 1 (Akidah) 2
41 IQT 319 Hadis 2 (Ibadah) 2
42 IQT 320 Hadis 3 (Muamalah) 2
43 IQT 321 Tahqiqul Hadis 2
44 IQT 322 Takhrijul Hadis 2
45 IQT 323 Hermeneutika al-Qur’an 2
46 IQT 324 Kajian Orientalis atas al-Qur’an 2
47 IQT 325 Pemikiran Hadis Orientalis 2
48 IQT 326 Oksidentalisme 2
49 IQT 327 Tafsir Analitik 1 (Klasik) 2
50 IQT 328 Tafsir Analitik 2 (Modern) 2
51 IQT 329 Ilmu Linguistik & Filologi 2
52 IQT 330 Filsafat Bahasa 2
53 IQT 331 Filsafat Ilmu 2
54 IQT 332 Filsafat Islam 2
55 IQT 333 Sosiologi Agama 2
56 IQT 334 Antropologi Al-Qur’an 2
57 IQT 335 Tafsir Indonesia 2
58 IQT 336 Balaghatul Qur’an 2
59 IQT 337 Ilmu Logika (Mantiq) 2
60 IQT 338 Tafsir Muqaran 2
61 IQT 339 Studi al-Qur’an Kontemporer 2
62 IQT 340 Metodologi Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir 3
63 IQT 341 I’jazul Qur’an 2
64 IQT 342 Living Qur’an ** 2
65 IQT 343 Ad Dakhil Fi Tafsir 2
66 IQT 344 Sirah Nabawiyah 2
67 IQT 345 sejarah Islam Indonesia** 89

NO KODE MK MATA KULIAH SKS

C Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
68 FSH 301 Fiqih Ibadah 2
69 FSH 302 Ilmu Ushul Fiqih 2
70 FSH 303 Qowaid Fiqhiyah 2
71 FSH 304 Filsafat Hukum Islam 2
72 FSH 305 Sejarah Peradaban Islam 2
73 FSH 306 Enterpreneurship 2
74 FSH 307 Qowaid Ushuliyyah ** 2
75 FSH 308 Fiqih Jinayah ** 2
76 FSH 309 Fiqih Siyasah ** 2
FSH 310 Fiqih Muamalah **
18

NO KODE MK MATA KULIAH SKS

D Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKB)
77 IQT 401 Praktikum Prodi 2
78 IQT 402 Praktikum Fakultas (SPL) 2
79 IQT 403 Skripsi 6
10

2 thoughts on “PAKET MATA KULIAH

  1. Assalamu’alaikum …
    Perkenaljan nama saya Muhammad Hilmi Azami,saya kelas 12 MA NU 01 Banyuputih Batang,saya ingin melanjut ke Unsiq,cara daftar nya bagaimana ?saya lihat di pmb unsiq tp login nya ada no pendaftaran dan pasword itu dapat nya dari mana?
    Terimah kasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*